Řízení varny

Řídící rozvaděč je hlavou varny. Jsou v něm umístěny frekvenční měniče ovládající otáčky a směr míchadla varny, kopačky ve scezovačce a obousměrného čerpadla varny. Vytvořili jsme vlastní systém, který je složený z Arduina a tabletu s W10. Arduino snímá teploty z rmutomladinové pánve, scezovačky a výstupu z chladiče, které pak přes USB posílá do tabletu s grafickým rozhraním. Při zahájení varného procesu zvolíme jednu z receptur, ve které jsou definovány postupné kroky vaření - teploty, prodlevy, přepouštění atd. Program potom hlídá teploty a prodlevy a zvukem upozorňuje na ukončení jednotlivých kroků. Při přepouštění nám zobrazuje, které ventily mají být otevřeny a kterým směrem má čerpat obousměrné čerpadlo. Není to tedy plně automatický systém, ale to nás právě baví.

Fpc.007
Fpc.009
Fpc.010